Wat is dansexpressie?

Dansexpressie gaat uit van de unieke improvisatie van de danser zelf. Steeds vanuit duidelijke kaders bestaande uit wisselende thema’s. De thema’s bieden inspiratie, oftewel ‘danspiratie‘.

Dans wordt niet voorgedaan, maar door jezelf vormgegeven tijdens het dansen. We laten de kwaliteiten van een thema spreken in plaats van de verwachtingen over ons fysieke kunnen.

 

 

 

 

 

Op een speelse en spontane manier verken en verruim je zo je bewegingsmogelijkheden, steeds met minder oordeel. Je ontwikkelt je dansvaardigheid, creativiteit en lichaamsbewustzijn. Zowel individueel als in samenspel met anderen creëer je authentieke bewegingen.

Alles wat inspireert draagt bij als katalysator in je dans, en maakt van elke les of workshop een kunstwerk. Ontdek de verbinding tussen beweging en beleving; de verbinding tussen dans en vorm, ruimte, muziek, kracht, associaties, gevoelens, omgeving, kunst, stilte, natuur, beelden, kleur, geur,…

 

 

 

Mary Wigman rond 1903 nabij Monte Verita

WAAR KOMT DANSEXPRESSIE VANDAAN?

Dansexpressie is een vorm van educatieve dans die aansluit bij de culturele ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw, waarin persoonlijke exploratie meer aandacht krijgt.

In dansexpressie neemt ‘exploratie’, ofwel het speels ontdekken, een heel belangrijke plaats in bij het dansproces. Durven exploreren is belangrijk om tot een persoonlijk dansproces te komen en het opent bovendien de weg naar nieuwe dansbelevingen.

Na de exploratiefase wordt de dans verdiept door compositie. Dit gebeurt door zelf keuzes te maken en samen te werken. Zo ontstaat telkens weer een waar dans-‘kunstwerk’.