Blok 3 Dansexpressie van start in de Greppel

Buitenles Lentse Warrande (Spiegelwaal)

Proefles gemist? Je kunt je altijd nog voor een losse les blijven inschrijven tot vlak voor een les! We gaan tijdens de laatste paar lessen zeker ook weer naar buiten naar inspirerende plekken zoals het Waalstrand, de Honig, de Oversteek, de Lentse Warrande etc.

Als een blok van 10 lessen al begonnen is kun je ook nog minimaal 5 lessen vooraf vastleggen met vaste data. Je behoudt dan het recht op een inhaalles (de eerst volgende proefles) mocht je toch een keer niet kunnen en je krijgt korting op de prijs per les (€ 12,00 ipv € 14,50). Schrijf je in!

Binnenles in Theater de Greppel
Blok 3 Dansexpressie van start in de Greppel