Spelregels 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende spelregels voor deelname aan de dansbijeenkomsten van WijZijn.Dance:

  1. De bijeenkomsten worden informeel aangeboden. Dat betekent dat we wel blijven opereren als een open danscollectief en ook de naam “WijZijn.Dance” blijven benutten, maar dat er formeel geen zakelijke (commerciële) grondslag meer is voor het organiseren van onze activiteiten.
  2. We verrekenen – net zoals nu – met alle deelnemers de vaste kosten per blok voor o.a. de zaalhuur en de website. Een volgende blok kan de prijs dus weer iets aangepast worden, als blijkt dat we juist wel of misschien net niet uit de kosten zijn gekomen voor het houden van de dansbijeenkomsten.
  3. Deelnemers moeten zich net als de voorgaande jaren voor een blok liefst vòòraf inschrijven. Dat gebeurt met een inschrijving op onze site of een mail met alle geplande deelname-data.
  4. Deelname aan losse bijeenkomsten blijft ook mogelijk alleen zijn de kosten dan iets hoger.
  5. Het minimum aantal data voor een mini-blok is de helft van de ingeplande dansbijeenkomsten.
  6. Een mini-blok geeft bij uitval geen recht op één inhaalles in het volgende blok: men kan wel in het lopende blok één extra bijeenkomst zonder kosten meedoen.
  7. We sturen meteen na de inschrijving een e-mail verzoek de dansbijeenkomst(en) vooraf te betalen.
  8. Deelnemers zijn voor zich zelf aansprakelijk, zowel medisch als anderszins. Wij gaan er vanuit dat iedere deelnemer een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor personen (AVP) heeft.
  9. Telkens zal één van de leden van ons collectief de bijeenkomst voorbereiden en leiden, maar als dat gewenst is zal ook een ander gevraagd worden om een bijeenkomst te begeleiden.
Spelregels 2023