Dansles 8 juni nu on-line

The american sprinters Tommie Smith, John Carlos and Peter Norman during the award ceremony of the 200 m’s race at the Mexican Olympic games. During the awards ceremony, Smith and Carlos protested against racial discrimination: they went barefoot on the podium and listened to their anthem bowing their heads and raising a fist with a black glove. Mexico City, Mexico, 1968 Mexico city, Mexico, 1968

Wanneer: 8 juni 2020
Hoe laat: 20:00 uur (meeting on-line open vanaf 19:45 uur!)
Docent: Michael
Thema: Lichaamstaal als uiting van protest

Er gebeurt een hoop in de wereld en sommige zaken dwingen ons moreel of politiek ons te uiten. Zoals al bijna twee weken onafgebroken demonstraties worden gehouden tegen racisme, overal op de wereld. Dit protest is niet nieuw, zeker niet als het haar eigen plek in de geschiedenis verworven heeft. Denk aan Rosa Parks die in de 50-er jaren weigerde haar zitplaats in de bus af te staan aan een “blanke” in de VS.

En soms blijft een beeld achter wat iconisch wordt, juist omdat er niets werd gezegd. De lichaamstaal sprak boekdelen. Tommie Smith en John Carlos brachten een Black Panther groet tijdens de Amerikaanse Hyme tijdens hun medaille uitreiking in de Olympische Spelen van 1968. Een stil protest tegen discriminatie en racisme.

De knieval van 49-er Colin Kaepernick tijdens de Amerikaanse Hymne is nog zo’n event. Een gebaar wat velen overnamen in de jaren sindsdien als uiting van solidariteit met hen die gediscrimineerd worden en protest tegen het racisme dat velen nog steeds moeten ondergaan.

Diezelfde vuisten en eenvoudige knievallen zien we ook nu terug tijdens de recente demonstraties, niet alleen in de VS ook op wereldschaal. De simpele lichaamstaal van enkele sporters geeft velen richting in hun uiting van protest. Een taal die culturen, landen en werelddelen overstijgt.

Een lichaam - juist zonder woorden te gebruiken - kan uiting geven aan een diep gevoel van binnen dat soms alleen non verbaal mag worden geuit. Als je niet kan of mag worden gehoord kan lichaamstaal iconisch worden. Hoe dat dansers kan inspireren wil ik graag in de les samen onderzoeken.

Schrijf je in en je ontvangt de link ruim op tijd voor deze via Zoom!

Dansles 8 juni nu on-line