WijZijn Dans aan het opstarten…..

Het is een roerige zomer geweest, niet zo warm als sommigen wellicht hoopten, de COVID-19 pandemie is helaas nog niet voorbij. Maar er is ook goed nieuws: Mira is van een dochter bevallen – Sol. Alles gaat goed met hen en zij hoopt later in oktober weer aan te haken als docent. We denken eraan met een vergelijkbare formule te werken als gedurende het afgelopen seizoen. Dus met verschillende wisselende docenten.

De COVID-19 pandemie dwingt ons om samen zorg te blijven dragen voor een veilige dansomgeving voor iedereen. We blijven hoe dan ook voorlopig de 1,5 meter als uitgangspunt nemen; naast een goed geventileerde omgeving en extra aandacht voor de hygiëne. We onderzoeken nog welke aanvullende maatregelen wenselijk of nodig zijn om voor zo veel mogelijk dansers een veilige dansomgeving te kunnen bieden en we moeten daarbij in eerste instantie ook wachten op de maatregelen die de overheid per 25 september gaat uitvaardigen. Ons plan is om zo spoedig mogelijk te beginnen: einde september of begin oktober.

WijZijn Dans aan het opstarten…..