Corona maatregelen & dans

UPDATE n.a.v. nieuwe richtlijnen per 19 november 2020

Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Bron: Rijksoverheid (bekeken 18 november 2020)

“U mag toneelspelen, dansen, muziek maken (anders dan zingen) of acteren. Als professional of als amateur (voor uw hobby)
(…) Als u binnen repeteert, een opname maakt of oefent mag u met maximaal 30 personen in 1 ruimte zijn. In bijvoorbeeld de opname- of repetitieruimte of op een podium. En u moet dan wel 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.” 

En vanaf dus 23 november?

 1. Reserveren vooraf blijft verplicht, dus geef je op als je deelname-data nog niet doorgegeven zijn! 
 2. NIEUW: We kunnen maximaal 8 mensen voldoende ruimte bieden met een veilige 1,5 meter omgeving. 
 3. NIEUW: mondkapje bij binnenkomst en vertrek, echter in principe hoeft niet op dansvloer, mag wel.
 4. Dansen mag mits op 1,5 meter. Dit geldt ook voor binnenkomst en vertrek.

Regels bij de beoefening van dansen
Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

Het dragen van een mondkapje bij dans
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een nu nog een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimtes verplicht en wettelijk geregeld. Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.  Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte. Maar bij binnenkomst en vertrek is het dragen van een mondkapje verplicht per 1 december 2020.

De basisregels zijn: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het dansen, tenzij door docent anders bepaald).
 • Was vaak je handen.
 • Reservering en de gezondheidscheck zijn vereist.

Vergeet niet:

 1. Je hebt geen (milde) verkoudheidsklachten: niezen, keelpijn, loopneus, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden. Anders blijf je thuis op de avond van de les en kun je na overleg gebruik maken van een andere lesdatum. Je komt pas weer naar les als je 24 uur geen klachten meer heb.
 2. Indien iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) heeft, kom je ook niet naar de les.
 3. Indien iemand in je huishouden positief getest is op het nieuwe corona virus (COVID-19), dan kom je tot 14 dagen na het laatste contact niet naar de les. 

Bron:
Richtlijnen Rijksoverheid vanaf 19 november 2020
Generiek kader coronamaatregelen
Protocol verantwoord sporten en RIVM veelgestelde vragen Corona & Cultuur

Corona maatregelen & dans