Nieuw blok met thema “Spatial Relations”

Maike Stoepker

Seizoen 2022-2023 gaat van start op maandag 5 september met de eerste les van 14 die lopen tot en met 19 december. Tijdens dit blok werken we samen met al onze vijf docenten aan een aantal ontwikkel-lijnen voor de dansers rondom het thema “Spatial Relationship” (Ruimtelijke Relaties). We gaan proberen alle facetten en componenten van dansexpressie aan bod te laten komen tijdens de diverse lessen door de docenten. Spelen met nabijheid versus afstand, facetten als kracht, ruimte en tijd komen aan bod. Tijdens de Herfstvakantie op 24 oktober en 5 december is er geen les.

Schrijf je in voor dit blok, of met een mini-blok voor minimaal 7 lessen, dan is de deelname prijs € 12,00 ipv aan een losse les deelnemen voor € 14,50.

De eerste les is voor nieuwe cursisten ook een gratis proefles om kennis te maken met ons en hoe wij dansexpressie inzetten als dansvorm. De lessen zullen binnen worden gegeven, maar wie toch nog een buitenles wil meemaken kan op maandag 22 augustus deelnemen aan een gratis workshop op de Lentse Warande.

Nieuw blok met thema “Spatial Relations”